chống thấm urethane cách thi công sơn epoxy giá sơn epoxy son chong hoa chat SON EPOXY son epoxy chokwang son epoxy gia re son epoxy goc nuoc son epoxy tu phang son nen nha xuong son san nha xuong sơn epoxy APT sơn epoxy cao cấp sơn epoxy gốc nước giá rẻ

chống thấm urethane cách thi công sơn epoxy giá sơn epoxy son chong hoa chat SON EPOXY son epoxy chokwang son epoxy gia re son epoxy goc nuoc son epoxy tu phang son nen nha xuong son san nha xuong sơn epoxy APT sơn epoxy cao cấp sơn epoxy gốc nước giá rẻ

chống thấm urethane cách thi công sơn epoxy giá sơn epoxy son chong hoa chat SON EPOXY son epoxy chokwang son epoxy gia re son epoxy goc nuoc son epoxy tu phang son nen nha xuong son san nha xuong sơn epoxy APT sơn epoxy cao cấp sơn epoxy gốc nước giá rẻ

MORNING Sơn nội thất

MORNING Sơn nội thất

SƠN NỘI THẤT

Mã sản phẩm: MORNING

Màu sắc: theo bảng màu sơn Nanpao

Đóng gói: 18L (5GL) / 3,6L (GL)

Tỷ trọng : 1.5 Kg/L

Độ phủ sơn: 9m²/L dày 30μm/lớp

  • Liên hệ
  • 599
Go Top