chống thấm urethane cách thi công sơn epoxy giá sơn epoxy son chong hoa chat SON EPOXY son epoxy chokwang son epoxy gia re son epoxy goc nuoc son epoxy tu phang son nen nha xuong son san nha xuong sơn epoxy APT sơn epoxy cao cấp sơn epoxy gốc nước giá rẻ

chống thấm urethane cách thi công sơn epoxy giá sơn epoxy son chong hoa chat SON EPOXY son epoxy chokwang son epoxy gia re son epoxy goc nuoc son epoxy tu phang son nen nha xuong son san nha xuong sơn epoxy APT sơn epoxy cao cấp sơn epoxy gốc nước giá rẻ

chống thấm urethane cách thi công sơn epoxy giá sơn epoxy son chong hoa chat SON EPOXY son epoxy chokwang son epoxy gia re son epoxy goc nuoc son epoxy tu phang son nen nha xuong son san nha xuong sơn epoxy APT sơn epoxy cao cấp sơn epoxy gốc nước giá rẻ

COLORMIX Sơn ngoại thất

COLORMIX Sơn ngoại thất

SƠN NGOẠI THẤT

Mã sản phẩm: Colormix

Màu sắc: theo bảng màu sơn Nanpao

Đóng gói: 18L (5GL) / 3,6L (GL)

Tỷ trọng : 1.5 Kg/L

Độ phủ sơn: 9m²/L dày 30μm/lớp

  • Liên hệ
  • 469
Go Top